UNWE
BG EN
Работа и кариера в УНСС
admin-page

 

Формуляр за кандидатстване

Код на обявената позиция :
Име, Презиме, Фамилия :
Адрес по местоживеене:
Телефон за контакт :
Мобилен телефон :
E-mail:
Автобиография: (изберете файл от компютъра)
Мотивационно писмо:
Друг файл / документ :
(напр. препоръка, диплома и т.н.)
Друг файл / документ :

След натискане на бутона "Изпрати" Вашите данни и документи ще бъдат въведени в системата.
Ще получите входящ номер и парола, чрез които може да правите справки в сайта.