UNWE
BG EN
Работа и кариера в УНСС

Свободни позиции

(към 21.11.2017 г.)

№ 259 Чистач/Хигиенист в отдел "Домакинство и хигиена", дирекция "Стопанско обслужване"
  Описание на длъжността: • Да поддържа хигиената в университета и парковото пространство за нормалното протичане на учебния процес и административното обслужване в УНСС.
Дата на обявяване: 2017-11-16 . Краен срок за кандидатстване: 2017-11-29№ 258 Финансов контрольор в сектор "Вътрешноведомствен контрол"
  Осъществява предварителен контрол за законосъобразността на процесите и действията в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
Дата на обявяване: 2017-11-10 . Краен срок за кандидатстване: 2017-11-24