UNWE
BG EN
Работа и кариера в УНСС

Свободни позиции

(към 21.11.2018 г.)

№ 320 Началник отдел "Материално-техническа база" към дирекция "Административно-стопански дейности"
  Организира и ръководи инвестиционната, ремонтната и строителните дейности в УНСС.
Дата на обявяване: 2018-11-19 . Краен срок за кандидатстване: 2018-12-03№ 319 Техник-механик, отоплителни инсталации в сектор "Енергетика", дирекция "Административно-стопански дейности"
  Обезпечава безаварийната работа на отоплителната инсталация, съоръженията, уредите и апаратите в УНСС.
Дата на обявяване: 2018-11-14 . Краен срок за кандидатстване: 2018-11-28№ 318 Инспектор, противопожарна охрана в сектор "Условия на труд и безопасност", отдел "Управление на човешките ресурси", дирекция "Правно обслужв
  Да създава необходимата организация и осъществява контрол при спазване на правилата и нормите за противопожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) в УНСС, в съответствие с нормативните изисквания.
Дата на обявяване: 2018-11-13 . Краен срок за кандидатстване: 2018-11-27