UNWE
BG EN
Работа и кариера в УНСС

Свободни позиции

(към 19.07.2018 г.)

№ 305 “Старши юрисконсулт” в поделение "Студентски столове и общежития"
 
Дата на обявяване: 2018-07-17 . Краен срок за кандидатстване: 2018-07-31№ 304 “Готвач” в обект “Стол”, Поделение "Стол-ресторант при УНСС"
 
Дата на обявяване: 2018-07-17 . Краен срок за кандидатстване: 2018-07-31№ 301 Техник-механик, отоплителни инсталации в сектор "Енергетика", дирекция "МТБиИ"
  Обезпечава безаварийната работа на отоплителната инсталация, съоръженията, уредите и апаратите в УНСС.
Дата на обявяване: 2018-07-06 . Краен срок за кандидатстване: 2018-07-20№ 300 Електротехник (поддръжка на сгради) в сектор "Енергетика", дирекция "МТБиИ"
  • Обезпечава безаварийната експлоатация на всички ел. инсталации и съоръженията към тях в УНСС.
Дата на обявяване: 2018-07-06 . Краен срок за кандидатстване: 2018-07-20