UNWE
BG EN
Работа и кариера в УНСС

Свободни позиции

(към 10.04.2020 г.)

№ 370 Техник-механик, отоплителни инсталации в сектор "Енергетика", дирекция "АСД"
  Обезпечава безаварийната работа на отоплителната инсталация, съоръженията, уредите и апаратите в УНСС.
Дата на обявяване: 2020-02-10 . Краен срок за кандидатстване: 2020-03-09№ 369 Електротехник (поддръжка на сгради) в сектор "Енергетика", отдел "МТБ" към дирекция АСД
  Обезпечава безаварийната експлоатация на всички ел. инсталации и съоръженията към тях в УНСС.
Дата на обявяване: 2020-02-10 . Краен срок за кандидатстване: 2020-03-09