UNWE
BG EN
Работа и кариера в УНСС

Свободни позиции

(към 21.09.2018 г.)

№ 312 Техник-механик, отоплителни инсталации в сектор "Енергетика", дирекция "МТБиИ"
  Обезпечава безаварийната работа на отоплителната инсталация, съоръженията, уредите и апаратите в УНСС.
Дата на обявяване: 2018-09-12 . Краен срок за кандидатстване: 2018-09-22