UNWE
BG EN
Работа и кариера в УНСС

Свободни позиции

(към 05.08.2020 г.)

№ 375 Старши eксперт в Център за Компютърни Иновативни Системи
  Осъществява административното и техническото обслужване на директора на Център за Компютърни иновативни системи.
Дата на обявяване: 2020-07-16 . Краен срок за кандидатстване: 2020-08-06