UNWE
BG EN
Работа и кариера в УНСС

Свободни позиции

(към 25.08.2019 г.)

№ 346 Техник-механик, отоплителни инсталации в сектор "Енергетика", дирекция "АСД"
  Обезпечава безаварийната работа на отоплителната инсталация, съоръженията, уредите и апаратите в УНСС.
Дата на обявяване: 2019-08-06 . Краен срок за кандидатстване: 2019-08-20№ 344 Шофьор в отдел "Транспорт и снабдяване" към дирекция "Административно-стопански дейности"
  Да реализира транспортната обезпеченост и осигуреност на дейността в УНСС.
Дата на обявяване: 2019-07-19 . Краен срок за кандидатстване: 2019-08-23