UNWE
BG EN
Работа и кариера в УНСС

Свободни позиции

(към 25.02.2018 г.)

№ 278 Донакин в обект "Стол" към Поделение "Стол-ресторант при УНСС"
  Обезпечаване работата на стола със суровини, стоки и материали, както и контролиране на тяхното приемане, съхранение и изразходване при спазване на съществуващите разходни норми и срокове.
Дата на обявяване: 2018-02-22 . Краен срок за кандидатстване: 2018-03-08№ 277 Работник, кухня в обект "Стол" към Поделение "Стол-ресторант към УНСС"
  Подготовка и обслужване на производството на готварската продукция.
Дата на обявяване: 2018-02-19 . Краен срок за кандидатстване: 2018-03-05№ 276 Готвач в обект "Стол" към Поделение "Стол-ресторант при УНСС"
  Приготвяне на кулинарна продукция съобразно утвърдена технология при строго спазване на санитарно - хигиенните изисквания.
Дата на обявяване: 2018-02-19 . Краен срок за кандидатстване: 2018-03-05№ 274 Главен експерт
  отдел "Връзки с обществеността и университетски сайт", дирекция "Кабинет на ректора"
Дата на обявяване: 2018-02-12 . Краен срок за кандидатстване: 2018-02-26№ 272 Главен експерт
  отдел "Връзки с обществеността и университетски сайт", дирекция "Кабинет на ректора"
Дата на обявяване: 2018-02-12 . Краен срок за кандидатстване: 2018-02-26