UNWE
BG EN
Работа и кариера в УНСС

Чрез сайта www.unwe.bg/careers може да се информирате за свободните работни позиции в УНСС, изискванията към тях и процедурите по кандидатстване.
Сайтът ще предоставя възможност за регистрация и on-line формуляр кандидатстване.